1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412
1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412

$172,000

1013 Salem Dr, Corpus Christi, TX, 78412

21
Courtesy of: EXP Realty, LLC